Стажове и практики

Васил Кичев – Администрация на игра

Васил Кичев (сертификат)

Администрация (игра): организиране на турнир – Васил Кичев, 12ж, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply