Стажове и практики

Кремена Хълчева – Арт проект

Кремена Хълчева (сертификат)

Графичен дизайн: Детайлизация на заданието на арт проект – Кремена Хълчева, 10з, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply