Стажове и практики

Диляна Пеева – Колаж

Диляна Пеева (сертификат)

Графичен дизайн: WEB-реклама – колажи с текст – Диляна Пеева, 10з, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply