Стажове и практики

Милен Николов – Администрация на игра

Милен Николов (сертификат)

Администрация (игра): организиране на турнир – Милен Николов, 12ж, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply