Стажове и практики

Динчо Костадинов – Работа с PHP

Динчо Костадинов (сертификат)

WEB: поправка на PHP сайт – Динчо Костадинов, 11ж, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply