Стажове и практики

Илия Хайтов – Администрация на игра

Илия Хайтов (сертификат)

Администрация (игра): организиране на турнир – Илия Хайтов, 12ж, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply