Стажове и практики

KremenaHulcheva

Графичен дизайн: Лого на софтуерен продукт – Кремена Хълчева, 10з, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply