Стажове и практики

Кристина Христова – Дизайн на лого

Кристина Христова (сертификат)

Графичен дизайн (лого): Кристина Христова, 10з, ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив

Bookmark the permalink.

Leave a Reply