"ToDo list" (TDL за по-кратко) е инструмент за групова работа ("groupware", групуеър). Това е мое творение и аз го използвам отдавна за всичките си задачи. Мисля че е лесен и интуитивен, защото е направен по препоръките на моите клиенти. Доброто му е, че ни дава възможност да виждаме едно и също, да нямаме различни описания на проблемите, да проследяваме всяка задача, която ми е дадена за изпълнение, да правим "мозъчна атака" на проблемите и да ги решаваме ефективно. То позволява да се включат допълнително членове от вашия екип, със своя си парола, и да помагат по задачите.

English, please!

Share this