Ръководство за сканиране на книга

Това ръководство го състави стажант по програмата "Стажове и практики". Описва процеса на оцифроване на книга с "ABBYY fine rader" до PDF файл. Това не е "подреждане на картинките-страници" в общ файл, а дава възможност за търсене по дума в текста, въпреки че изглежда като оригинала. Надявам се този опит да е полезен някому.

Стъпка 1. Зареди всички страници в един документ в "ABBYY fine reader";

Стъпка 2. Подреди ако се налага;

Стъпка 3(с Edit image). Кадето са сканирани две страници на едно, раздели страниците с Split;

Стъпка 4(с Edit image). Мини пак през всички страници и приложи Rotate(ако се налага) и задължително Deskew(да може текста да е хоризонтален); 

Стъпка 5.На Document Languadge го нагласяш на "Bulgarian;English;Greek", и натискаш Read

Стъпка 6.Смени Document layout на Exact Copy.

Стъпка 7.File>Save document as...>PDF

Share this

This entry was posted in Non-programming and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply