Monthly Archives: February 2014

Моите резултати от срещата на Пловдивската Бизнес Общност

Като добър “дявол/ангел/фея на информацията” си позволявам да дам мнение за срещата . Надявам се да съм полезен за всички сегашни и бъдещи участници. Благодаря на организаторите за това, че ни събрахте! За мен лично беше полезно, в няколко посоки, … Continue reading

Posted in Blog, Non-programming | Leave a comment

KC S2M Pro Login Armor

Skip to “License and download”. If you hate spam members as “low” as me, I know your story: you set your membership site with the great s2Member® plugin, then grow members, find a steady stream of new members, and was … Continue reading

Posted in WordPress plugins, WP+s2M plugins | Leave a comment